08:00 - 18:00
facebook instagram linkedin twitter
Yeşil Enerji

Yeşil Enerji

Yeşil enerji alanındaki yıllardır yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları netice vermeye başladı. Bu araştırmalar sonucunda kömür, petrol ve doğal gaza bağımlılığımızı azaltabilecek yenilenebilir enerji kaynakları üretilebiliyor. Çevre üzerinde sera gazları gibi kirletici maddeler üreten ve iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlara oranla çok daha küçük bir negatif etkisi olan yeşil enerji hakkında her şey haberimizde.

 

YEŞİL ENERJİ NEDİR?

Yeşil enerji, yenilenebilir enerji anlamına gelir. Bu enerji, doğal yollardan üretildiği için bu şekilde adlandırılmıştır. Doğal süreçlerden faydalanarak üretilen bu enerjinin öne çıkan en önemli özelliği enerjinin kullanımından daha hızlı bir şekilde kendini yenilemesidir.

 

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI NELERDİR?

GÜNEŞ ENERJİSİ

En yaygın yenilenebilir enerji türü olan güneş enerjisi, güneş ışığını yakalayan ve elektriğe çeviren fotovoltaik hücreler kullanılarak üretilir. Güneş enerjisi ayrıca binaları ve suyu ısıtmak, doğal aydınlatma sağlamak ve yemek pişirmek için kullanılır. Güneş teknolojileri, küçük el cihazlarından tüm mahallelere kadar her şeyi güçlendirecek kadar ucuz hale geldi.

 

RÜZGÂR GÜCÜ

Dünya yüzeyindeki hava akışı, daha güçlü rüzgârlar ile daha fazla enerji üreten türbinleri itmek için kullanılabilir. Yüksek irtifa alanları ve sadece açık deniz alanları en güçlü rüzgârları yakalamak için en iyi koşulları sağlamaya meyillidir. 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kırsal alanlardaki sadece % 20 kapasitesinde çalışan 2,5 megavatlık bir rüzgar türbini ağı, dünyadaki mevcut enerji tüketiminin 40 katını sağlayabilir.

 

HİDROELEKTRİK

Hidroelektrik güç olarak da adlandırılan hidroelektrik, dünyanın su döngüsü tarafından buharlaşma, yağış, gelgit ve bir barajdan geçen suyun gücü de dâhil olmak üzere üretilir. Hidroelektrik, önemli miktarda enerji üretmek için yüksek yağış seviyelerine bağlıdır.

 

JEOTERMAL ENERJİ

Yerküre kabuğunun hemen altında, hem gezegenin özgün oluşumundan hem de minerallerin radyoaktif bozunumundan faydalanılırken şimdiler bu işlevinin yanı sıra elektrik üretmek için kullanılmaktadır.

 

Kaplıcalar biçimindeki jeotermal enerji, insanlar tarafından banyo yapmak için binlerce yıldır kullanılmaktadır ve şimdi elektrik üretmek için kullanılmaktadır. Yalnız Kuzey Amerika'da, şu an kömürün yaptığı kadar 10 kat fazla elektrik üretmek için yeraltında depolanmış yeterli enerji var.

 

BİYOKÜTLE

Ahşap atık, talaş ve yanıcı tarımsal atıklar gibi son zamanlarda yaşayan doğal malzemeler, petrol bazlı yakıt kaynaklarından çok daha az sera gazı emisyonu ile enerjiye dönüştürülebilir. Çünkü biyokütle diye bilinen bu materyaller güneşten depolanmış enerjiyi içerir.

 

BİYOYAKITLAR

Enerji üretmek için biyokütle yakmak yerine, bazen bu yenilenebilir organik maddeler yakıt haline dönüşür. Önemli örnekler etanol ve biyodizel içerir. Biyoyakıtlar, 2010 yılında karayolu taşımacılığına yönelik dünya yakıtlarının % 2,7'sini sağladı ve 2050 yılına kadar dünyadaki nakliye yakıtlarına olan talebin % 25'inden fazlasını karşılayabilecek potansiyele sahip oldu.

 

Dolayısıyla bitkisel kaynaklı üretimin atıkları da enerji üretmek için kullanılabilir. Ekolojik kaynaklarımız enerji üretimi ile de doğrudan ilgilidir. Öyle görünmektedir ki, önümüzdeki yıllar ekolojik kaynaklı, bacasız, doğal üretimin altın yılları olacaktır. İnsan uygarlıkla doğayı buluşturacak ve özüne dönecektir.

Özel bir yeteneğim yok. Sadece tutkuyla merak ediyorum. Albert Einstein